Med hjemmel i vegtrafikklovens §7, iverksetter Vestby kommune aksellastrestriksjoner på enkelte kommunale veier.

Fra mandag 1. mars 2021 kl. 12:00 innfører vi maksimalt 6 tonn aksellast på følgende veier:

  • Drøbakveien
  • Støttumveien
  • Krokstrandveien

Restriksjonene kunngjøres ved skilting og gjelder inntil de blir opphevet ved ny varsling på vår hjemmeside.

Forespørsler om dispensasjoner, og gjeldende informasjonshefte om aksellastrestriksjoner må rettes til Statens vegvesen ved vegtrafikksentralen på telefon 175.