Temaprogram for Vestby sentrum

Kommunestyret vedtok i sak 41/1 at rådmannen skulle utarbeide temaprogrammer som vedlegg til estetisk plan.

Temaprogrammene gir en mer detaljert beskrivelse av estetisk utforming av Vestby sentrum.

For mer informasjon ta en titt på de ulike temaprogrammene: