Terrengtilpasning

Her finner du en veileder som skal gi ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og tiltakshaver retningslinjer for hvordan en bygning bør tilpasses eiendommens naturlige terreng.

Ved prosjektering av nye bygninger bør en ta utgangspunkt i det terrenget som eksisterer på eiendommen før utbyggingen igangsettes. En bør derfor så tidlig som mulig i prosessen være ute på eiendommen for å vurdere hvilke løsninger som vil gi det beste resultatet på eiendommen.

Terrengtilpasning

Tips en venn Skriv ut