Test av sprinkleranlegg

Test av sprinklervann 9. juli

Tirsdag 9.7 kl 08.00 til 09.00 skal det gjøres en mengdetest av sprinklervannet på Deli Øst. 

Dette kan medføre at brannalarmen går ved andre næringsbygg som er tilkoblet samme sprinklerledning. Brannvesenet er varslet. 

Dette til orientering for berørte næringsbygg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til vann- og avløpsvakta, tlf. 932 14 917.

Resultatområde Kommunalteknikk   

Tips en venn Skriv ut