I de tilfellene hvor eleven/den ansatte ikke har vært på skolen de siste 48 timene, er det ingen på skolen som regnes som nærkontakter og skolen sender da ikke ut noen informasjon. 

Vi har forståelse for at elever og foresatte blir usikre når de får høre om smitte i skolen, men vi følger FHI sine retningslinjer når det gjelder 48-timersregelen. 

Vi oppfordrer alle til å teste seg hvis de får symptomer på covid-19. 

Det viktigste er fortsatt:

  • Bli hjemme hvis du er syk. 
  • Hold avstand. 
  • Vask hender.