Tilbygg / Påbygg

Endring av eksisterende bygning som f. eks. tilbygg over 50 m² og påbygg (f.eks. oppføring av arker, ny 2.etg) er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 20-1-bokstav a. Tilbygget må ikke inneholde ny boenhet.

Tilbygg som ikke overskrider 50 m2 bebygd areal og bruksareal er tiltak som krever søknad og tillatelse, men som kan forestås av tiltakshaver jfr pbl § 20-2.

Dersom tilbygget er større enn 50 m2 bebygd areal og/eller bruksareal, eller tilbygget skal brukes som selvstendig bruksenhet, følger arbeidene med våtrom søknadsplikten med krav til ansvarlige foretak. 

Veileder tilbygg og påbygg

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

 

Tips en venn Skriv ut