Tildeling av skoleplass ved tilflytning

Flyttemeldingsskjema danner grunnlag for tildeling av skoleplass.

Ved flytting henvender man seg til skolen man flytter fra som fyller ut flyttemeldingsskjema. Flyttemeldingsskjemaet sendes til mottakende kommune, som tildeler skoleplass. § 8-1 gir grunnskoleelever rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiløjøet som de sokner til.

For nærmere informasjon om Vestby kommunes skoletilbud vises det til Skole og utdanning

Tips en venn Skriv ut