Formannskapet i Vestby kommune har i møte 7.6.2021 vedtatt tildeling i kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Følgende virksomheter fikk tilskudd:

Org.nr Selskap Tilskudd
924 666 080 SON DRIFT AS 398 491
921 361 300 STOLTENBERG GÅRDEN RESTAURANT DRIFT AS 223 845
918 583 386 HAGESTUA AS 158 796
917 270 503 PEPVEST AS 93 142
820 873 432 HØLEN KAFÈ AS 39 728
819 413 142 SOLLYS AS 45 000
925 322 105 KAOS PIZZA & RESTAURANT AS 300 000
917 155 720 SON BRYGGERHUS DRIFT AS 82 800
991 377 891 SON SPA AS 223 845
997 151 259 TAPAZ AS 77 012
913 314 670 VILLA BAKERIENE VESTBY AS 223 845
933 658 473 SCHAUS BUSS 223 845
923 104 593 DILLE MORRIS COFFEE SHOP AS 300 000