Oversikt tildeling kommunal kompensasjonsordning

Om kommunal kompensasjonsordning

Kommunen skal benytte tilskuddsordningen til de som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, eller støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.