Varig tilrettelagte arbeidsplasser

Næringstjenester AS er en VTA-bedrift som gir varig tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede som ikke kan ha ordinært arbeid, som oftest på grunn av en funksjonshemming.

Arbeidstakerne har allikevel stor arbeidskapasitet og kompetanse innenfor de tjenester vi tilbyr.

Næringstjenester AS ble etablert i 1995, er 100% eid av Vestby kommune og holder til i egne, moderne og lyse lokaler på Verpet i Vestby nord.

Arbeidslederne tilrettelegger arbeidsoppgavene og veileder arbeidstakerne, slik at de kan utføre arbeidsoppgavene alene eller med litt hjelp. Arbeidslederne står ansvarlige for gjennomføringen av de enkelte arbeidsoppdrag og kontrollerer sluttproduktene før de leveres til kunden.

Tips en venn Skriv ut