Søknadsfrist
Kommunen vil behandle søknadene fortløpende etter «førstemann til mølla» -prinsippet. 
 
Tiltak som kan få tilskudd
  • utskifting av ikke-rentbrennende vedovn/parafinkamin til ny rentbrennende vedovn
  • montering av peisinnsats eller etterbrenner som kjøpes nytt i butikk
  • kakkelovn, masseovn eller varmepipa
  • veske/vann eller luft/vann varmepumpe
  • luft/luft varmepumpe
  • varmegjenvinner i boligventilasjon 
     
Hvor mye tilskudd kan du få?
Hver husstand som søker kan få dekket inntil 50 % av kostnadene, men maksimalt opptil kr 10.000. Dersom kostnadene samlet er større enn kr 20.000, vil tilskuddet utgjøre maksimalt kr 10.000. Er kostnadene for tiltaket kr 10.000, vil tilskuddet utgjøre kr 5.000.
 
Slik søker du
Last ned eller skriv ut skjemaet nedenfor og fyll ut skjemaet. Skjemaet kan enten sendes elektronisk til Vestby kommune eller puttes i postkasse i Servicekontoret på rådhuset i åpningstiden.
 
Krav til rapportering/dokumentasjon på utført tiltak
Når arbeidet er utført, og alle regninger er betalt, leveres dokumentasjon til kommunen, som så vil utbetale tilskuddet til oppgitt kontonummer. Dokumentasjon er kvitteringer på kjøp og utført arbeid. I tillegg kan det kreves bilder av den «gamle» løsningen og fra «ferdig» tiltak. Dette vil fremkomme i svaret på søknaden fra kommunen.
 
Etter at du har søkt
Når kommunen har registrert søknaden vil vi kontakte deg for å gi deg beskjed om tiltaket du har søkt om får tilskudd. Det er kun tiltak som er godkjent av kommunen som kan motta tilskudd.