Penger

Tilskudd til fritidstiltak for psykisk utviklingshemmede fra Akershusfondet

Akershus fylkeskommunens utlyser midler fra Akershusfondet til frivillige organisasjoners tiltak for psykisk utviklingshemmede.

Fra avkastningen og grunnkapitalen i «Akershusfondet» avsettes årlig penger for utdeling.

Midlene skal gå til å etablere fritidstiltak for psykisk utviklingshemmede. Det er bare frivillige organisasjoner som kan søke på disse midlene.

Mer informasjon om ordningen, samt elektronisk søknadsskjema finner du via denne lenken: akershus.no/akershusfondet

Søknadsfristen er 31. mars.