Penger

Tilskudd til kulturarbeid 2018 - Krav om utbetaling av aktivitetstilskudd med frist 1. november

Vi minner om at fristen for å sende inn krav om aktivitetstilskudd er 1. november. Fristen gjelder for lag og foreninger som har fått tilsagn om aktivitetstilskudd i forbindelse med hovedfordelingen av Tilskudd til kulturarbeid 2018.

Ved behandlingen av søknader om Tilskudd til kulturarbeid 2018 (med søknadsfrist 15. mars 2018) fikk en rekke lag og foreninger tilsagn om aktivitetstilskudd til planlagte aktiviteter i løpet av året.
Se svar på søknad som ble sendt ut i mai/juni.

Forutsetningen for å få utbetalt aktivitetstilskuddet er at det sendes inn dokumentasjon på at aktivitetene er gjennomført i form av kort rapport og regnskap.

Kravet merkes med saksnummeret som er oppgitt i vedtaksbrevet og sendes til :
e-post: post@vestby.kommune.no eller
Vestby kommune, Kultur, Postboks 144, 1541 Vestby.

Tilskuddet vil bli utbetalt kort tid etter at kravet er mottatt.

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål i forbindelse med dette.

Les mer om våre Tilskuddsordninger

Tips en venn Skriv ut