Hvem kan søke

NB! Ordningen er en videreføring av en tilskuddsordning fra Akershus fylkeskommune, og gjelder for prosjekter i tidligere Akershus.

Hvem kan søke
Frivillige organisasjoner i tidligere Akershus fylke.