Tilskuddsordning illustrasjonsbilde

Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter for 2019

Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter blir fra 2019 forvaltet av Kulturrådet. Søknadsfristen er 20. januar 2019.

Nasjonale minoriteter i Norge er gruppene jøder, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner og norske rom (sigøynere). Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter gjelder bare disse gruppene.

Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til formidling av kunnskap om situasjonen for minoritetsgruppene, til å styrke minoritetenes språk, identitetsskapende arbeid rettet mot barn og unge, til dokumentasjon av diskriminering, holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og kontakt og samarbeid mellom de nasjonale minoritetene.

Tilskuddsordningen er nå utlyst og mer informasjon om tilskuddsordningene, regelverk og søknadsskjema finnes på :
kulturrådet.no - Prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 20. januar 2019.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tips en venn Skriv ut