Tilskuddsordninger

Vestby kommune har tilskuddsordninger til drift av frivillige organisasjoner, og som tilskudd til arrangementer og prosjekter.
Her finner du også noe informasjon om eksterne tilskuddsordninger.

Illustrasjonsfoto: Barn i aktivitet

Utdeling av legatmidler – send søknad

Vestby kommune inviterer organisasjoner, frivillige lag og foreninger til å søke om legatmidler.  Kravet er at virksomheten som søker må være relev...
Blå himmel...

Søknadsfrist for Kultur- og idrettsstipend er 1. mai

Kultur- og idrettsstipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper som gjennom yrke eller fritid deltar aktivt i Vestby kommunes kulturliv, og/eller ...
Støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag

Søk om tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag i Akershus

Akershus fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til...
Barn i klatrestativ

Søk om nærmiljøtilskudd i Vestby - søknadsfrist 15. mars

Det kan søkes om tilskudd til enkle anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk- og sosial aktivitet, som trening, trim, idrettslek, s...
Penger

Søk om tilskudd til kulturarbeid i Vestby - søknadsfrist 15. mars

Frivillige organisasjoner i Vestby som driver kulturvirksomhet kan søke om tilskudd til drift og aktiviteter gjennom denne ordningen. Aktiviteter for ...
Aktivitetsløftet - regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus og planens handlingsprogram 2019 ? 2022 skal bidra til at befolkningen i Akershus kan være fysisk aktive, hver dag og hele livet. Foto: Rune Johansen

Aktivitetsløftsmidler i 2019

Kommuner, frivillige organisasjoner og friluftsråd i Akershus inviteres til å søke om Aktivitetsløftsmidler i 2019.
Pålebrygge på Emmerstad

Søk friluftslivsmidler i 2019

Kommuner, frivillige organisasjoner og friluftsråd i Akershus inviteres til å søke om friluftsmidler i 2019 Friluftsliv er et lavterskeltilbud som ...
Tilskuddsordning illustrasjonsbilde

Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter for 2019

Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter blir fra 2019 forvaltet av Kulturrådet. Søknadsfristen er 20. januar 2019.
Illustrasjonsfoto bufdir.no Barnefattigdom

Tiltak for inkludering av barn i lavinntektsfamilier? Søk tilskudd innen 10. desember 2018

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i Vestby kan søke om støtte fra Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i...
Penger

Tilskudd til kulturarbeid 2018 - Krav om utbetaling av aktivitetstilskudd med frist 1. november

Vi minner om at fristen for å sende inn krav om aktivitetstilskudd er 1. november. Fristen gjelder for lag og foreninger som har fått tilsagn om aktiv...