Tilskuddsordninger

Vestby kommune har tilskuddsordninger til drift av frivillige organisasjoner, og som tilskudd til arrangementer og prosjekter.
Her finner du også noe informasjon om eksterne tilskuddsordninger.

Illustrasjonsfoto bufdir.no Barnefattigdom

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

(Tidligere "Inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom") Om tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordn...
Penger

Tilskudd til kulturarbeid 2019

Krav om utbetaling av aktivitetstilskudd med frist 1. november

Vi minner om at fristen for å sende inn krav om aktivitetstilskudd er 1. november. Fristen gjelder for frivillige organisasjoner som tidligere har fåt...
Illustrasjonsfoto: Barn i aktivitet

Utdeling av legatmidler – send søknad

Vestby kommune inviterer organisasjoner, frivillige lag og foreninger til å søke om legatmidler.  Kravet er at virksomheten som søker må være relev...
Blå himmel...

Søknadsfrist for Kultur- og idrettsstipend er 1. mai

Kultur- og idrettsstipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper som gjennom yrke eller fritid deltar aktivt i Vestby kommunes kulturliv, og/eller ...
Støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag

Søk om tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag i Akershus

Akershus fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til...
Barn i klatrestativ

Søk om nærmiljøtilskudd i Vestby - søknadsfrist 15. mars

Det kan søkes om tilskudd til enkle anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk- og sosial aktivitet, som trening, trim, idrettslek, s...
Penger

Søk om tilskudd til kulturarbeid i Vestby - søknadsfrist 15. mars

Frivillige organisasjoner i Vestby som driver kulturvirksomhet kan søke om tilskudd til drift og aktiviteter gjennom denne ordningen. Aktiviteter for ...
Pålebrygge på Emmerstad

Søk friluftslivsmidler i 2019

Kommuner, frivillige organisasjoner og friluftsråd i Akershus inviteres til å søke om friluftsmidler i 2019 Friluftsliv er et lavterskeltilbud som ...
Tilskuddsordning illustrasjonsbilde

Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter for 2019

Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter blir fra 2019 forvaltet av Kulturrådet. Søknadsfristen er 20. januar 2019.
Vestby Arena

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - søknadsfrist 15. oktober

Vestby kommunes frist for søknad om spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg er 15. oktober NB! Alle som vurderer å søke midler til ett ell...