Tilskuddsordninger

Vestby kommune har tilskuddsordninger til drift av frivillige organisasjoner, og som tilskudd til arrangementer og prosjekter.
Her finner du også noe informasjon om eksterne tilskuddsordninger.

Illustrasjon Folkehelseuka

Bli med på folkehelseuka 2018! Søk om tilskudd til arrangementer og aktiviteter innen 1. mai

Årets folkehelseuke blir arrangert 1.-9. september 2018. Vi ønsker mange ulike arrangementer, og oppfordrer alle til å legge planlagte eller nye ar...
Penger

Søk om Vestby kommunes tilskudd til kulturarbeid - husk søknadsfrist 15. mars!

Frivillige organisasjoner i Vestby som driver kulturvirksomhet kan søke om tilskudd til drift og aktiviteter gjennom denne ordningen. Aktiviteter for ...
Barn i klatrestativ

Nærmiljøtilskudd i Vestby

Det kan søkes om tilskudd til enkle anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk- og sosial aktivitet, som trening, trim, idrettslek, s...
Stup fra brygga, Emmerstad. Foto Kaja Bro Windheim

Tilskuddsordning for friluftslivet i Vestby - søk når som helst!

Kommunestyret har vedtatt å sette av kr. 300.000.- hvert år til friluftstiltak. Søknader behandles fortløpende gjennom hele året. Formålet med tils...
Blå himmel...

Søknadsfrist for Kultur- og idrettsstipend er 1. mai

Kultur- og idrettsstipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper som gjennom yrke eller fritid deltar aktivt i Vestby kommunes kulturliv, og/eller ...
Tilskuddsordning illustrasjonsbilde

Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter for 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter for 2018.
Vestby Arena

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - søknadsfrist 1. september!

Vestby kommunes frist for søknad om spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg er 1. september. NB! Alle som vurderer å søke midler til ett e...
Arrangement i Grevlingen kultursal 12.04.2016

Spillemidler: Tilskudd til kulturarenaer

Fylkestinget har vedtatt nye retningslinjer for tilskudd fra spillemidler til kulturarenaer i Akershus, som vil gjelde for tildelinger fra 2017. Ve...
Penger

Tilskudd til fritidstiltak for psykisk utviklingshemmede fra Akershusfondet

Akershus fylkeskommunens utlyser midler fra Akershusfondet til frivillige organisasjoners tiltak for psykisk utviklingshemmede.

Legathåndboken

Legathåndboken inneholder oversikt over ca. 2.300 stipend, legater og andre støtteordninger, for utdanning, sosial hjelp, forskning, idrett, kultur og...