Illustrasjonsfoto bufdir.no Barnefattigdom

Tiltak for inkludering av barn i lavinntektsfamilier? Søk tilskudd innen 10. desember 2018

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i Vestby kan søke om støtte fra Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom, og bidra til at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Vi tror at mange i Vestby har gode ideer til tiltak på dette feltet. Søk midler nå til tiltak i 2019!

Det kan søkes tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter og i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer. Dette kan være tiltak som retter seg mot ungdom som står utenfor skole og arbeidsliv, og som gir disse en sjanse til å lykkes på andre arenaer.

En plan for hvordan man skal nå barn og unge i målgruppen vil være viktig ved vurderingene av søknadene. Det er et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Illustrasjonsfoto Fritidserklæringen

Søknadsfristen er 10. desember 2018
​Søknad sendes til Barne-,ungdoms-, og familiedirektoratet via Bufdirs søknadsportal

Nyttig info om tilskuddsordningen og søknadsskjema på  bufdir.no - tilskudd barnefattigdom

Det er 292 millioner kr til fordeling. Det er et krav om at søkere forplikter seg til å bidra med en andel av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. For frivillige organisasjoner er det et krav om at tilskuddsmottaker bidrar med 5 % i egenfinansiering og offentlige instanser og private aktører forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet.

Noen tips og ideer? ​I 2018 har Bufdir gitt 269 millioner i tilskudd mot barnefattigdom til ulike aktører. Oversikten over alle som har fått støtte finner du her (se nederst på siden) Kanskje får dere noen gode ideer?         ​

Kontaktperson i Vestby kommune:
​Ida Marthinsen, idrettskonsulent/fokehelsekoordinator
​e-post: ida.marthinsen@vestby.kommune.no

Tips en venn Skriv ut