Sankthansbål

Pressemelding:

Totalforbudet mot å gjøre opp ild gjeninnføres fra 29. juni

01.08.18

Som følge av stor fare for gress-, lyng- og skogbrann gjeninnføres totalforbudet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark. *
Totalforbudet gjelder fra kl. 08:00 fredag 29. juni.

* ”I nærheten av” defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale.

Forbudet inkluderer bruk av alle typer grill- eller kokeanretninger og utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes. Forbudet gjelder også på tilrettelagte grillplasser. Vi vil også henstille innbyggerne i vårt distrikt, som har tomt i eller i nærheten av tørr vegetasjon, til å utvise den største forsiktighet.

I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, og kjetting tillates ikke benyttet.

Brannvesenet oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av ild i denne perioden. Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre erstatnings-/straffeansvar. Forbudet gjelder inntil brannvesenet opphever det.

Les mer på Movar sine sider

Tips en venn Skriv ut