Omsorgsbolig

Hjemmetjenesten administrerer og tildeler 149 omsorgsboliger i Kvartsveien, Sagbruksveien, Steinløkka, Nordbyhagen, Speiderveien og Husjordløkka.

Eierforhold:
• Leilighetene i Kvartsveien er selveierleiligheter.
• Leilighetene i Sagbruksveien, Steinløkka, Nordbyhagen, Speiderveien 9 + 11 og Husjordløkka 81 - 89 eies av Stiftelsen Solås og Steinløkka. (Ved inngåelse av leiekontrakt med Stiftelsen Solås og Steinløkka må de som har økonomisk evne yte et rentefritt innlån til Stiftelsen på kr. 100.000.-)
• Leilighetene i Speiderveien 14 eies av Vestby kommune.

Størrelsen på leilighetene varierer fra ca. 40 - 65 m2.

Forutsetninger:
Søker bør formelt og reelt bo i kommunen.
Botid i kommunen blir vektlagt.

Kriterier:
1. Søker bør være trygdet.
2. Søker bør ikke ha større hjelpebehov enn det som dekkes gjennom hjemmetjenesten.
3. Søker må kunne vise til sannsynlig bedring eller opprettholdelse av sin livssituasjon.
4. For ektepar/samboere betraktes begge som søkere.
5. Det må være svikt eller problem i ett eller flere av punktene i IPLOS vurderingsskjema.

Søkers boligforhold skal vektlegges ved tildeling av omsorgsbolig
- Mulighet for å tilpasse egen bolig til søkers funksjonsnivå.
- Boligens innvirkning på helsetilstanden.
- Boligens beliggenhet og kommunikasjonsmuligheter.
- Adkomstmulighetene til boligen.

Saksgang
Søknad på standard søknadsskjema må fylles ut med legeopplysninger.
Søknaden blir behandlet i eget inntaksteam bestående av kommunelegen og hjemmetjenesten i kommunen. Det blir i forkant tatt et hjemmebesøk hos søker.

Saksbehandlingstid
3 uker

Klageadgang
Tilbudet er ikke lovpålagt. Ved klage på avslag tas saken til klagenemnda for behandling.
 

Tips en venn Skriv ut