Trygghetsalarm

En trygghetsalarm er en ordning hvor brukere som har alarm, kan komme i kontakt med helsefaglig personell i en akutt situasjon.

Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, HT-Safe, som formidler kontakt til hjemmesykepleien. kommunens personell rykker ut hele døgnet dersom alarmen går. Alarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for brukeren.

Hvem kan søke?
Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Søknad og saksbehandling
Du finner søknadsskjema i menyen til høyre.

Oppsigelse av trygghetsalarm
Ved oppsigelse av trygghetsalarm tar du kontakt med
Hjemmetjenesten tlf. 64 98 04 00


Beskrivelse
Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Kommunens personell rykker ut hele døgnet dersom alarmen går.

Målgruppe
Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Vilkår
Den som får tildelt trygghetsalarm må av helsemessige grunner ha en høy risiko for å skade seg, og som følge av det være ute av stand til å tilkalle hjelp per telefon.
Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste.

Veiledning
Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller andre kan hjelpe deg hvis det er behov for det.
Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Klageadgang
Tilbudet er ikke lovpålagt. Ved klage på avslag tas saken til klagenemnda for behandling.

Priser:
Se betalingsregulativ

 

Tips en venn Skriv ut