Trygghetshybel

Trygghetshybler er en del av tilbudet innen korttids- og avlastningsopphold utfor institusjon.

Det et heldøgnstilbud til personer med behov for opphold i en tidsbegrenset periode, hvor bruker er mer selvhjulpen.

Bruker og pårørende må selv organsiere følge og transport til ulike avtaler eks. lege eller sykehus.

Den enkelte må ta med seg egne medisiner for oppholdet, samt toalettsaker og inkontinensutstyr, eks. bleier.

Hvor finner du trygghetshybel?
Trygghetshybelen finner du i Steinløkka 30 . Denne benyttes både til korttidsopphold og avlastning. Trygghetshybelen ivaretas av hjemmesykepleien i området.

Hvem kan søke?
Tilbudet er tilpasset brukere som fungerer godt og har lite pleiebehov. 
 

Tips en venn Skriv ut