Se gulmarkering av eiendommen i kartet. 
 
Kontakt
Eventuelle spørsmål kan rettes til Viken Skog ved skogbruksleder i Follo, Klaus Gjermund Nordhagen, e-post: kgn@viken.skog.no eller telefon 406 49 969.