Turstier er merket opp i hele kommunen

145 kilometer turstier i kommunen - 718 skilt i 243 stikryss - tilrettelagt og merket av Vestby Turlag.
Turstiene dekker det meste av kommunen og er i alt vesentlig blåmerket. Det er lagt vekt på at stiene er godt merket og skiltet og at de går i et tørt og variert terreng, slik at turopplevelsene blir best mulig. Det er også satt opp 7 gapahuker til fri bruk.

Ny kartportal

For at flest mulige skal komme seg ut i marka har kommunen og turlaget samarbeidet om å få på plass en ny kartportal. Nå er første versjon klar: 
TURKART

Når du har valgt Vestby kommune huker du av kartlaget Vestby Turlag. Nå vises alle turstier som er blåmerket og skiltet. Her kan du zoome deg inn for detaljer.

Trykker du på Turforslag får du mulighet til å få mer informasjon om Vestby Turlag sine forslag til turer. Turlaget arrangerer nærturer hver uke. Disse turene legges ut som turforslag i kartportalen. Ved å trykke på et turforslag, vises dette i kartet. Herfra kan du skrive ut Turkort, hvor turene er beskrevet i detalj. Til enkelte turer er det også laget en turvideo, som du kan spille av direkte fra kartportalen. 

Du kan også laste ned egen brukerveiledning for turkartportalen her