Hva er Ung Arena?

Ung Arena skal være ungdommenes tilbud, utviklet på deres premisser, og vi vil invitere ungdom til samarbeid i utvikling av tilbudet. Gjennom Ung Arena Vestby vil vi sikre at alle kommunens ungdom har noen å ta kontakt med ved behov for samtale, praktisk hjelp, rådgivning og behandling, enten ved fysisk møte eller gjennom digital kommunikasjon.
 
Hos oss skal du kunne snakke om det du ønsker selv! Ingen problemer er for store eller for små. Bak Ung Arena Vestby står et engasjert team bestående av fagpersoner og frivillige som sammen tilbyr aktiviteter, samtaler, rådgivning, bistå med henvisning og kontakt med andre tjenester. For oss er ungdommen alltid i sentrum og vi er der hvis du trenger hjelp eller støtte. Snart lanseres egen app for Ung Arena Vestby.

Aktiviteter

Vi arrangerer ferieaktiviteter for deg som er ungdom mellom 12 og 18 år som er bosatt i Vestby kommune. Det kan være kanotur, kino, paintball, Tusenfryd, strikking, gokart, LAN, tegnekurs.....you name it! 

Nedenfor finner du oversikt over tilbudet til Ung Arenas uteteam høsten 2021. Mer informasjon om aktivitetene, sted, ansvarlige og kontaktinformasjon finner du ved å klikke på denne lenken eller klikk på kalenderen. 

Vi gleder oss til å treffe deg! 

 Aktivitetskalender UAV med utfyllende informasjon

Uteteam

Ung Arenas uteteam driver forebyggende og oppsøkende arbeid for ungdom i alderen 12-25 år som er bosatt i Vestby kommune. Vi er til stede både på dag- og kveldstid der ungdommen er. Du kan også ta kontakt med oss dersom du er bekymret for barn eller ungdom. Se aktivitetskalenderen for oversikt over høstens tilbud. Ung Arena skal være med på å bygge gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom i Vestby kommune.

Vi tilbyr aktiviteter, samtaler, kontakt med lokale aktivitetsklubber- og organisasjoner, eller følge til andre hjelpeinstanser. Det er helt frivillig og du bestemmer selv om du vil ha kontakt med oss. Ved Ung Arena Vestby er det voksne du kan prate med og vårt mål er at du som ungdom i Vestby kommune skal ha det bra. Vi er vant til og liker å snakke med ungdom, og vi har taushetsplikt. Du kan snakke med oss om alt! Det vi i uteteamet ikke kan nok om, kan vi hjelpe deg med å finne hjelp til hos helsestasjon, psykisk hjelpetjeneste, rustjenesten, NAV, barneverntjenesten, PPT, forebyggende politi eller andre steder. Vi kan følge deg dit og hjelpe deg med å komme i kontakt. Vi har også kjennskap til og kontakt med mange av dem som tilbyr aktiviteter til ungdom i Vestby, kjenner til gode løsninger for økonomisk og praktisk støtte, og hjelper deg gjerne med å komme i gang med fritidsaktiviteter.

Vi ønsker tett og godt samarbeid med alle i lokalmiljøet da vi tror på at vi alle sammen må bidra og dra i samme retning for å skape et raust, inkluderende lokalsamfunn. Sammen skal vi skape best mulig oppvekstsvilkår for alle kommunens barn og ungdom.

Husk at vi også arrangerer aktiviteter, arrangementer, gruppe- og kurstilbud, også i helger og ferier. For detaljert oversikt over hva som skjer, hvor vi er og annen nyttig informasjon, følg oss på Instagram og Facebook.

 

Hvordan kontakte uteteamet?

Om du lurer på noe eller ønsker å gjøre en avtale, kan du kontakte uteteamet på telefon 940 05 618. Når vi ikke er på jobb er telefonen skrudd av. Du kan legge igjen en beskjed eller sende oss en melding så kontakter vi deg så fort vi er tilbake på jobb.

Leder for UAV uteteam: Isabelle Simble kan kontaktes på dagtid alle hverdager.