Kort om ungdomsrådets tilskuddsordning

Ungdomsrådets tilskuddsordninger har som mål å støtte opp om tiltak, prosjekter eller arrangementer som kan bidra til å utvikle et godt miljø for barn og ungdom i Vestby kommune. Målgruppe er barn og ungdom bosatt i Vestby kommune.

Offentlige instanser, frivillige lag, foreninger og organisasjoner, næringslivsaktører, private aktører og privatpersoner som iverksetter tiltak, prosjekter eller arrangementer for barn og ungdom i Vestby kommune kan søke om tilskudd fra denne ordningen. Med offentlige instanser menes også barn og ungdom som søker på vegne av en offentlig instans, eksempelvis skole. 

Søknadsfrist var 31. august 2023.