Illustrasjonsfoto: Barn i aktivitet

Utdeling av legatmidler – send søknad

Vestby kommune inviterer organisasjoner, frivillige lag og foreninger til å søke om legatmidler. 

Kravet er at virksomheten som søker må være relevant i forhold til legatets formål. 

Frist for å søke er 1. september 2019.

 • Jenny Engs legats formål er støtte til funksjonshemmede i Vestby 
  - beløpet er ca 41 000 kr
   
 • Anna og Hans Pettersen og Karen Sundbys Minnefonds formål er å støtte ekstraordinært barne- og ungdomsarbeid i Vestby kommune
  - beløpet er ca 385 000 kr
   
 • Lars Kjæres legat er et uregistrert legat som vi kan dele ut midlene til almennyttige formål, primært i Vestby kommune
  - beløpet er ca 54 000 kr

Skriv en søknad og fortell om virksomheten deres og hva dere ønsker å bruke pengene på. Vedlegg siste års regnskap. Legatenes styrer foretar utdeling.  

Søknad
Søknad sendes på e-post til post@vestby.kommune.no eller per post til Vestby kommune, Sentraladministrasjonen, Pb 144, 1541 Vestby.

Søknaden merkes "Legatsøknad". 

Tips en venn Skriv ut