Vestby kommunes historiske arkiver

Utlånsregler

Hvordan låne
Vestby har høsten 2008 opprettet et kommunalt arkivdepot som foreløpig inneholder ca. 40 hm kommunale arkiver fra de tidligere kommunene Son kommune, Hølen kommune samt Vestby kommune (1837-1963). Dette kan lånes ut og brukes i biblioteket ved å bruke et bestillingsskjema fra kommunens hjemmeside eller fylle ut et bestillingsskjema på papir som fins i biblioteket i Vestby eller Son.

Hva som kan lånes / ikke lånes
Det meste av arkivmaterialet er offentlig tilgjengelig. Materiale som er klausulert dvs. unntatt offentlighet i 60 eller 100 år, er merket med rødt iarkivlistene. Dette er materiale blant annet innenfor barnevern og overformynderi eller materiale som ellers inneholder personsensitive opplysninger. Alle må fylle ut en taushetserklæring ved utlån da annet materiale også kan inneholde personopplysninger. Det kan lånes hele arkivstykker; protokoller, bokser, ruller eller pakker.

Bestilling
Materiale kan bestilles ved å sende inn eget skjema for Bestilling av materiale, eller fylles ut på hovedbiblioteket i Vestby sentrum/Son filial. Det kan forventes at materialet er klart for bruk 2-3 dager etter bestilling avhengig av bestillingsdag.

Lån/bruk i biblioteket
Arkiver er unike. Hvert dokument og hver protokoll finnes i ett eksemplar. Derfor må alt behandles pent. Det er ikke tillatt med mat og drikke når materialet brukes i biblioteket.

 
Materialet må leses på biblioteket i åpningstiden og kan ikke lånes med hjem.
Imidlertid kan det oppbevares i biblioteket ca. en uke hvis det gis beskjed om det ved innlevering.
For kopiering, kontakt de ansatte på biblioteket.
 
Kontaktinformasjon
For bestilling bruk eget bestillingsskjema - Bestilling av materiale.

For henvendelser om materiale eller andre spørsmål kontakt:
Vestby kommune v/ Fellestjenesten
Postboks 144
1541 Vestby
E-post: post@vestby.kommune.no
Tips en venn Skriv ut