Styrer, råd og utvalg

Tilbake til møtekalenderen
Medlemmer i Utvalg for revidering av etiske retningslinjer
Utvalg
NavnFunksjonRepresenterer
Tom Anders LudvigsenLeder i utvalgArbeiderpartiet (Ap)
John A. ØdbehrUtvalgsmedlemHøyre (H)
Tore HemUtvalgsmedlemFremskrittspartiet (Frp)
Signy SvendsenUtvalgsmedlemSosialistisk Venstreparti (Sv)
Andrè Meldre BiletUtvalgsmedlemArbeiderpartiet (Ap)
Stein Gunnar ThorsnesUtvalgsmedlemBygdelista (BYGDL)
Karl Øyvind TrandemUtvalgsmedlemSenterpartiet (Sp)