Våtromsarbeider - Endringer i søknadsplikten

Fra 1. januar 2012 er ikke lenger rehabilitering, utvidelse og nybygging av våtrom i eksisterende bygg søknadspliktig til kommunen. Dette kan utføres både i egen bolig eller fritidsbolig og i andre bygg så lenge arbeidet gjøres innenfor én branncelle eller bruksenhet. Grensen for søknadsplikt settes ved om brannskiller brytes.

Følgende byggearbeider er ikke søknadspliktige:

- Fullstendig ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.

- Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.

- Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m2, og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet.

- Ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f.eks. i blokker) så lenge arbeidene ikke berører skille mellom bruksenehetene (at brannskillene ikke brytes).

 Følgende arbeider er fortsatt søknadspliktige:
- Bygging av våtrom i nybygg følger søknadspliken for nybygg, og inngår i søknadsplikten med krav om ansvarlige foretak for nybygget.
- Våtrom i nytt tilbygg oer 50 m2 følger også søknadsplikten med krav til ansvarlige foretak.
 
På hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet finnes mer detaljert informasjon om gjeldende regler vedrørende arbeider i våtrom, herunder hvilke tiltak som er unntatt fra søknadsplikt og følgene av at arbeider ikke er søknadspliktige:
 
Tips en venn Skriv ut