Tilbudet gjelder ansatte i skole og barnehage som ikke har mottatt tilbud om vaksine i egen  hjemkommune. Tilbudet gjelder ansatte i alle barnehager og skoler, det vil si at man ikke skiller mellom private og kommunale barnehager eller mellom grunnskole og videregående skole. Primært er det kommunen der man bor som har ansvaret for å vaksinere sine innbyggere.

Alle berørte ansatte vil motta nærmere informasjon i løpet av uke 26 om hvordan de skal gå frem for å få tilbud om vaksine.