Stortings- og sametingsvalget mandag 13. september 2021

I statsråd 6. mars 2020 ble valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2021 fastsatt til mandag 13. september 2021.

Det ble i kommunestyret 01.02.2021 fastsatt at Vestby kommune skal ha to dagers valg.

For Vestby kommune vil det da bli gjennomført Stortings- og sametingsvalg:

  • Søndag 12. september 2021 kl. 16.00 til kl. 20.00
  • Mandag 13. september 2021 kl. 09.00 til kl. 21.00

Det er vedtatt 4 valgkretser for Vestby kommune. Det er Bjørlien, Vestby, Son/Solhøy og Brevik.

Valgstyre

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger. Valgstyret er ansvarlig for at valgoppgjøret foregår på riktig måte og behandler klager på gjennomføring av kommunestyrevalget.

Valgstyret i Vestby består av følgende medlemmer:

1. Tom Anders Ludvigsen, leder (Ap)
2. Eirin Stuhaug Bolle, nestleder (BYGDL)
3. Bente Andersen (Ap)
4. Trond Finstad (Ap)
5. Tone Anita Skretting (Sp)
6. Kenneth Lien Steen (Frp)
7. Pål Engeseth (H)
8. Louise Brunborg-Næss (MDG)
9. Kjell Meek (Sv)

Valgstyret i Vestby