Valgfag

Grevlingen skole tilbyr elevene ulike valgfag. Tilbudet kan variere fra år til år på grunnlag av elevtallet og foretrukne valg. Skoleåret 2019-2020 undervises det i følgende valgfag:

  • Design og redesign
  • Fysisk aktivitet og helse (FYSAK)
  • Innsats for andre
  • Natur, miljø og friluftsliv
  • Programmering
  • Produksjon av varer og tjenester
  • Teknologi i praksis
  • Sal og scene


Valgfagene har en timeressurs på 90 minutter pr. trinn pr. uke. Elevene velger valgfag hvert år. Det er anledning til å velge samme fag i tre år. Ved endring av valgfag settes standpunktkarakter etter hvert år. Ved samme fag i to eller tre år settes standpunktkarakter etter siste år.

Les mer om valgfagene på Utdanningsdirektoratets nettside.

Tips en venn Skriv ut