Valglogo

Kommune- og fylkestingsvalg 2019

Valgkort i retur

Vi har fått en del valgkort i retur til Vestby kommune. Det kan være ulike årsaker til dette.

En grunn kan være ufullstendige adresser. Andre grunner kan være at innbyggere har flyttet og ettersendelsesperioden er utløpt.

Det kan også være manglende merking av postkasser.

Valgkortene i retur vil bli samlet på Servicekontoret frem til 6. september 2019.
 

Valgstyret