Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett. Der står det også hvor og når du kan stemme på valgdagen.

Valgkortet sendes til din digitale postkasse eller i Altinn.
Har du reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, eller ikke har benyttet ID-porten på 18 måneder, får du valgkortet på papir via brevpost.

Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid.

Husk å ta med legitimasjon når du skal avgi stemme. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.