Dette på grunn av akutt behov for sikring av vannledning. Beboere oppfordres til å tappe opp vann i forkant av vannavstengningen. 

Farget vann
Dersom det oppleves farget vann når vannet er tilbake lar man kranen renne til fargen forsvinner. Tapp ut via kaldtvann. Bruk gjerne utekran om mulig.
Farget vann er ufarlig, men det anbefales å utsette hvitvasken til vannet er tilbake til normal tilstand. Det spyles til vannet er klart.

Eventuelle spørsmål kan rettes til vann- og avløpsvakta, tlf. 932 14 917.

Kommunalteknikk i Vestby kommune beklager kort varsel og de ulemper de berørte får ved vannavstengningen.

SMS er sendt til berørte beboere.

Mottar du ikke sms ? 
Her kan du selv sjekke om ditt mobilnummer er registrert for å motta SMS. Du kan også legge til eller endre oppføringer.