Rennende vann...

Dårlig vanntrykk tirsdag 25. juni 2019

Det vil være dårlig vanntrykk på det kommunale vannettet hele dagen,  tirsdag 25.06.19. Dette skyldes nødvendig vedlikehold på overføringsledningen...
Rennende vann...

Vannavstengning tirsdag 21. mai på Strømbråten

Vannet vil bli avstengt på Strømbråten tirsdag 21. mai kl. 09.00 til kl. 16.00 på grunn av kobling av ny kum. Abonnentene med adresse Strømbråtenve...
Veiarbeid - veien stengt!

Grunnboring i Vestby sentrum uke 21 og 22

Multiconsult AS skal på oppdrag fra Vestby kommune foreta grunnboringer i Vestby sentrum i perioden onsdag 22.05 – torsdag 23.05 og mandag 27.05 – t...
Rennende vann...

Vann avstengt i Son 13. mai

Grunnet vannlekkasje vil deler av abonnentene i Son miste vannet fra kl 0900, mandag 13. mai.  Berørte områder er Sagbruksveien, Stenløkka, deler a...
Sommeren 2019 blir det ny kiosk på Krokstrand

Ny kiosk på Krokstrand

Det er fortsatt vinter, men Vestby kommune ved resultatområde kommunalteknikk er i full gang med å tilrettelegge sommersesongen og bygging av den nye ...
Rennende_vann

Spyling av vannledninger på Verpet/ Høgda og området rundt Vestby skole natt til 13. mars

Kommunens driftsavdeling vil foreta spyling av vannledninger på Verpet/ Høgda og området rundt Vestby skole. Spylingen skjer i tidsrommet 00:00 nat...
Arbeid på vannledning illustrasjonstegning

Kunngjøring Temaplan avløp 2019-2043 Vestby kommune

Temaplanen er utarbeidet i oppdrag av Vestby kommune gjennom 2017/ 2018. Temaplan avløp 2019-2043 er Vestby kommunes langsiktige plan og overordned...
mattilsynet

Alle små vannforsyningssystem skal nå registreres

Deler du brønn med naboen ?

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyne...
Sonsveien stasjon Foto: N. Svingheim, Jernbaneverket

Innføring av pendlerparkering ved Sonsveien stasjon

1. mars 2018 innfører Bane NOR pendlerparkering ved ti nye togstasjoner på Østlandet og i Trøndelag. I Vestby kommune blir pendlerparkering innført...
Krokstrand badeplass  Foto: Oslofjorden.com

Toaletter på friarealet Krokstrand stenges 1. november

Vi gjør oppmerksom på at toalettene på kommunens friareal Krokstrand stenges etter sommersesongen 1. november.