Rennende vann...

Vann avstengt ved Gartnerveien mandag 24. februar

Vannet er avstengt mandag 24. februar fra kl 0730 til kl 1600. Dette må gjøres fordi endekummen i krysset Gartnerveien / Damåsveien skal skiftes ut. A...
Rennende vann...

Variert vanntrykk på Delitoppen mandag 24. februar

Det vil gjøres en kapasitetstest på brannvannet hos Haugen gruppen på Delitoppen 5 - 7 mandag 24. februar kl 09.00 til 10.00. Noen vil få brunt van...
Rennende vann...

Vann avstengt på Brevik tirsdag 25. februar

Grunnet arbeid med vannledningen i Løvsangerveien/ Kjøttmeisveien kan vannet bli stengt på Brevik tirsdag 25. februar kl 10.00 til 15.00  
Vanndråpe_illustrasjon

Trygt drikkevann i Vestby

Vestby kommune mottar drikkevannet fra MOVAR.  Vannet i Vestby kan trygt drikkes. For ytterligere informasjon, se MOVAR sine hjemmesider,  Res...
Illustrasjon av aktsomhetsskalaen for flom og jordskred_varsom.no

Varsel fra Meteorologisk Institutt - kraftige regnbyger, gult nivå for Østlandet

Tirsdag morgen og formiddag ventes lokalt kraftige regnbyger, omkring 20 millimeter per time. Kan hende med torden.  Aktsomhetsnivå gult (2) Det e...
Sommeren 2019 blir det ny kiosk på Krokstrand

Ny kiosk på Krokstrand

Det er fortsatt vinter, men Vestby kommune ved resultatområde kommunalteknikk er i full gang med å tilrettelegge sommersesongen og bygging av den nye ...
Arbeid på vannledning illustrasjonstegning

Kunngjøring Temaplan avløp 2019-2043 Vestby kommune

Temaplanen er utarbeidet i oppdrag av Vestby kommune gjennom 2017/ 2018. Temaplan avløp 2019-2043 er Vestby kommunes langsiktige plan og overordned...
mattilsynet

Alle små vannforsyningssystem skal nå registreres

Deler du brønn med naboen ?

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyne...
Sonsveien stasjon Foto: N. Svingheim, Jernbaneverket

Innføring av pendlerparkering ved Sonsveien stasjon

1. mars 2018 innfører Bane NOR pendlerparkering ved ti nye togstasjoner på Østlandet og i Trøndelag. I Vestby kommune blir pendlerparkering innført...
Krokstrand badeplass  Foto: Oslofjorden.com

Toaletter på friarealet Krokstrand stenges 1. november

Vi gjør oppmerksom på at toalettene på kommunens friareal Krokstrand stenges etter sommersesongen 1. november.