Vannavstengning

Trykkfall og brunt vann på Sole 11. september

Tirsdag 11. september klokken 09.30 skal det utføres en test av brannvannskapasitet på Sole. På grunn av dette vil flere merke trykkfall og brunt...
Vannavstengning

Vann avstengt i Son 6. september

Det er i natt oppdaget vannlekkasje på den kommunale vannledningen i Son sentrum og mange husstander har derfor fått avstengt vannet. Det jobbes me...
Kommunedelplan klima og energi 2018-2029

Forlenget saksbehandlingstid - Kommunalteknikk

Det er for tiden noe forlenget saksbehandlingstid ved resultatområde Kommunalteknikk. Dette gjelder saker innen vei, trafikk, spredt avløp m.m. ...
Vanndråpe_illustrasjon

Informasjonsmøte 14. aug - sanering av vann og avløpsarbeider Hvitstenveien 28 til 78

Velkommen til åpent orienteringsmøte om igangsetting av vann og avløpsarbeider på Hvitsten Grendehus tirsdag 14. august 2018 kl. 19.00
Arbeid på vannledning illustrasjonstegning

Oppdatering av info renovering kommunal vannledning i Sonsveien/ Storgata i Son

Her finner du ny informasjon angående gravearbeidet som pågår i Sonsveien Bakgrunn Den kommunale vannledningen i Sonsveien/ Storgata fra rundkjøri...
mattilsynet

Alle små vannforsyningssystem skal nå registreres

Deler du brønn med naboen ?

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyne...
Arbeid på vannledning illustrasjonstegning

Oppdatering av info renovering kommunal vannledning i Sonsveien/ Storgata i Son

OPPDATERING FOR 18. JANUAR OMRÅDET ALICIENBORG/BERGSTIEN
Sonsveien stasjon Foto: N. Svingheim, Jernbaneverket

Innføring av pendlerparkering ved Sonsveien stasjon

1. mars 2018 innfører Bane NOR pendlerparkering ved ti nye togstasjoner på Østlandet og i Trøndelag. I Vestby kommune blir pendlerparkering innført...
Arbeid på vannledning illustrasjonstegning

Renovering kommunal vannledning i Sonsveien/ Storgata i Son

Det vil omgående bli oppstart av renovering av den kommunale vannledningen i Sonsveien/ Storgata i Son.
Emmerstad - et fint utgangspunkt for turer i nærområdet. Foto: Wenche I. Bro

Betalingsregulativ 2018

Betalingsregulativ fra 01.01.18 Vedtatt i Kommunestyret 11.12.17. Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2018 og erstatter tidligere gjeldende reg...