Stup fra brygga, Emmerstad. Foto Kaja Bro Windheim

De offentlige toalettene er åpen fra og med 29. mai

Tidligere ble det meddelt at de offentlige toalettene på badestrendene var stengt inntil videre. Nå er de åpnet. De offentlige toaletter på badestr...
Stup fra brygga, Emmerstad. Foto Kaja Bro Windheim

De offentlige toalettene er stengt inntil videre

De offentlige badestrendene Brevikbukta, Sonsstranda, Kjøvangen, Hulvika, Kroken og Emmerstad er tilgjengelig for publikum som normalt.  Strendene kan...
Vanndråpe_illustrasjon

Trygt drikkevann i Vestby

Vestby kommune mottar drikkevannet fra MOVAR.  Vannet i Vestby kan trygt drikkes. For ytterligere informasjon, se MOVAR sine hjemmesider,  Res...
Arbeid på vannledning illustrasjonstegning

Kunngjøring Temaplan avløp 2019-2043 Vestby kommune

Temaplanen er utarbeidet i oppdrag av Vestby kommune gjennom 2017/ 2018. Temaplan avløp 2019-2043 er Vestby kommunes langsiktige plan og overordned...
mattilsynet

Alle små vannforsyningssystem skal nå registreres

Deler du brønn med naboen ?

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyne...
Offentlig toaletter i Son

Offentlig toaletter i Son er åpnet

Offentlig toaletter er åpnet i Storgata 23 i Son, Fiskemottaket ved Glenneparken.  Vestby kommune har leid toalettene av Fjordfisk. Toalettene skal...
Emmerstadstranda

Rehabilitering av Emmerstadstranda er ferdig

Emmerstadstranda er nå ferdigstilt etter omfattende rehabilitering der både bryggen og stranden har blitt fornyet.
Fett ved Son torg

Olje- og fettholdig avløpsvann

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensingsregelverket og plikter å føre tilsyn med at virksomheter følger regelverket.    
Fett tetter avløpsrørene

Fettet ditt tetter rørene

Vestby kommune drifter avløpssystemene i kommunen. Vi er inne i førjulstiden med julemiddager og småkakebakst. Husk at du ikke skal kaste matfettet...
Stupebrett i Brevikbukta er fjernet grunnet lav vanndybde.

Stupebrettet i Brevikbukta fjernet grunnet lav vanndybde

Stupebrettet i Brevikbukta er fjernet av Vestby kommune. Kommunen har fått tilbakemeldinger om at vanndybden er for liten.  For at ingen skal skade...