Arbeid på vannledning illustrasjonstegning

Oppdatering av info renovering kommunal vannledning i Sonsveien/ Storgata i Son

Her finner du ny informasjon angående gravearbeidet som pågår i Sonsveien Bakgrunn Den kommunale vannledningen i Sonsveien/ Storgata fra rundkjøri...
mattilsynet

Alle små vannforsyningssystem skal nå registreres

Deler du brønn med naboen ?

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyne...
Arbeid på vannledning illustrasjonstegning

Oppdatering av info renovering kommunal vannledning i Sonsveien/ Storgata i Son

OPPDATERING FOR 18. JANUAR OMRÅDET ALICIENBORG/BERGSTIEN
Sonsveien stasjon Foto: N. Svingheim, Jernbaneverket

Innføring av pendlerparkering ved Sonsveien stasjon

1. mars 2018 innfører Bane NOR pendlerparkering ved ti nye togstasjoner på Østlandet og i Trøndelag. I Vestby kommune blir pendlerparkering innført...
Arbeid på vannledning illustrasjonstegning

Renovering kommunal vannledning i Sonsveien/ Storgata i Son

Det vil omgående bli oppstart av renovering av den kommunale vannledningen i Sonsveien/ Storgata i Son.
Emmerstad - et fint utgangspunkt for turer i nærområdet. Foto: Wenche I. Bro

Betalingsregulativ 2018

Betalingsregulativ fra 01.01.18 Vedtatt i Kommunestyret 11.12.17. Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2018 og erstatter tidligere gjeldende reg...
Arbeid på vannledning illustrasjonstegning

Varsel om arbeid på hovedvannledningen gjennom Pepperstadfeltet -Ny informasjon 20.juni 2018

Det skal utføres arbeid på hovedvannledningen som går gjennom Pepperstadfeltet.
Vanndråpe_illustrasjon

Informasjonsmøte om sanering av vann og avløp på Kjenn, 30. november

Velkommen til åpent informasjonsmøte om den planlagte saneringen av vann og avløp på Kjenn, torsdag 30. november kl 1800 på rådhuset i Vestby.
Krokstrand badeplass  Foto: Oslofjorden.com

Toaletter på friarealet Krokstrand stenges 1. november

Vi gjør oppmerksom på at toalettene på kommunens friareal Krokstrand stenges etter sommersesongen 1. november.  
Vannavstenging i deler av Idretts- og Fjellbakkveien 16

Vannavstenging i deler av Idretts- og Fjellbakkveien 16. mai

16.5 kl. 1225 Lekkasjen er utbedret og vannet er tilbake  Grunnet akutt vannlekkasje ved Grøstad er vannet stengt i deler av Idrettsveien og Fjellb...