Vannforsyning

Vannforsyning er:
Innkjøp av vann fra Movar samt all drift, vedlikehold og nyanlegg på kommunens ledningsnett, pumpestasjoner og bassenger innenfor kommunegrensen.

Til sammen er det ca 130 km ledningsnett, 4 bassenger og 5 pumpestasjoner.

85% av kommunens befolkning har offentlig vannforsyning.

PH-verdien (surhetsgraden) i drikkevannet i Vestby kommune er 7,5. 

Hvordan påvirker kranvannet oppvaskmaskiner?
Vannet er hardt mange steder i Europa, det vil si at vannet inneholder mye kalsium. Dette vil gi kalkbelegg innvendig i oppvaskmaskinen. Fra produsentene av oppvaskmaskiner er det derfor gitt anbefalinger om tilsetning av bløtgjøringsmidler, avhengig av hardhetsgrad på vannet.

Vannet fra Vansjø Vannverk (MOVAR) som distribueres til våre kunder har et kalsiuminnhold på ca 20 mg/l, noe som tilsvarer en hardhetsgrad på 3 °dH (tyske hardhetsgrader). Dette regnes som et lavt kalsiuminnhold, og det er derfor ikke nødvendig å bruke salt.

Vannet fra Vansjø Vannverk tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskrifter.


Råd ved vannavstengning
Har du vært uten vann/er uten vann? Følgende forholdsregler gjelder ved stenging av vannet:

Alle vannkraner holdes stengt mens arbeidet pågår.

Når vannet er tilbake kan det være brunt, derfor bør kaldtvannskranen åpnes for å slippe ut luft og spyle ut eventuelt brunt vann og partikler.

Det anbefales å utsette hvitvasken til vannet er tilbake til normal tilstand.

Vær oppmerksom på at ved en vannavstenging kan vannet være mer eller mindre brunt til og med påfølgende dag.

Tips en venn Skriv ut