Saneringsprosjekt Høgda Etappe V

Prosjektavdelingen ved Resultatområde Kommunalteknikk planlegger nå neste etappe av arbeidet med å bytte ut hovedledningene for vann og avløp i området Randem/Høgda. 

I prosjekteringsfasen er det nødvendig å undersøke grunnforholdene i traséen der ledningene skal ligge. Til dette arbeidet blir det benyttet en geoteknisk borerigg. 

Vi har utarbeidet en boreplan som viser hvor hver enkelt boring blir gjennomført.

Arbeidet vil i perioder medføre noe støy for de nærmeste naboene. Vi beklager dette.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål:

Arild Johansen, prosjektleder Vestby kommune, telefon 482 80 303

Helen Aase Rokkan, COWI, telefon 917 86 430