Spørsmål og merknader

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Feste NordØst as v/ Gunnhild Ryen
tlf. 90 01 58 79, e-post: gr@feste.no
 
Uttalelser til oppstartsvarselet sendes skriftlig, innen 30.12.22, til Feste Nordøst as,
postboks 33, 2541 TOLGA, eller pr. e-post til gr@feste.no