Merknader

Eventuelle merknader kan sendes innen 14. oktober 2022, til enten: