Merknader

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 7. oktober 2022 til enten: