Planområdet er på ca. 8 daa og omfatter følgende eiendommer i Vestby kommune. Østbyveien 2, gnr/bnr 9/97, Østbyveien 6, gnr/bnr 9/15 og Østbyveien 8, gnr/bnr 9/139, 10/17, 9/135 og gnr/bnr 9/416, 10/19. I tillegg inngår deler (veiareal) av gnr/bnr 10/6, 11/81 og 9/191.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av variert småhus- og rekkehusbebyggelse mellom Odins vei og Østbyveien. Det planlegges ca. 30 boliger.

Frist for merknader

Frist for merknader er 14.04.2023.

Merknader til varsel om oppstart kan rettes til Jostein Bjørndal, HBA Arkitekter AS, på e-post: jb@hba.no