Innspill eller spørsmål

Innspill eller spørsmål til planarbeidet kan sendes innen 04. november 2021 til:
 
Kristiania byplankontor AS v/Kristian Ribe, e-post post@kbpk.no,
telefon 95750337, evt. på post til: Kristiania byplankontor AS,
MBE 386, Postboks 1 Youngstorget, 0028 Oslo.