Vasspest

Forhindre spredning av vasspest

Vasspest er en undervannsplante som i Norge betraktes som en problemplante med svært høy økologisk risiko. Planten er foreløpig ikke observert i Vestby, men Fylkesmannen anbefaler at kommunen informerer om planten for å forhindre spredning.

Slik hindrer man spredning:

  • Vask og tørk fiskeredskap, båt, kano, tauverk, fottøy og annet utstyr som har vært brukt i infisert vann.
  • Tøm aldri akvarieinnhold i vann eller vassdrag

Man regner med at arten kan være spredt til omkring 60 innsjøer og 13 mindre elvestrekninger i Norge, for det meste på Østlandet. Planten benyttes også ofte som akvarieplante.

Vasspest opptrer både som korte, ugreinete skudd og lange, forgreinete skuddvaser. Planten kan strekke seg fra bunnen og opp til vannoverflaten fra 2-3 meters dyp (maksimalt 8 meter) og være både rotfestet eller frittflytende.

Ved gode næringsforhold og kraftig vekst kan den danne tette skuddmatter i overflaten. Skuddmattene kan videre bli kraftig begrodd av trådalger. Planten sprer seg ved skuddfragmentering (avrevne deler vokser ut til nye planter).

Skuddene er mørkgrønne og kan minne om en piperenser i fasong. Den har tette bladkranser med tre langstrakt ovale blader i hver krans. Planten blomstrer på sensommeren, og blomsten er den eneste delen av planten som stikker over vann.

Hele rapporten fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen finner du her: Kartlegging av vasspest i Oslo og Akershus.

Tips en venn Skriv ut