Klagefrist

Vedtaket kan påklages til Vestby kommune innen 19. mai 2021.
 
Benytt adresse: Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 144, 1541 Vestby. Du kan også sende e-post til post@vestby.kommune.no eller elektronisk ved å benytte selvbetjeningsportalen. 

Krav om erstatning eller innløsning må sendes Vestby kommune innen 3 år etter denne kunngjøring (jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3).