Plandokumenter

Nærmere opplysninger om planen finnes på kommunens arelplaner.no 

Frist for klage

Frist for klage var 13.10.2022.

Vestby kommune
Plan, bygg og geodata
Postboks 144, 1541 Vestby

Epost eller benytt selvbetjeningsportalen

Krav om erstatning eller innløsning må sendes Vestby kommune innen 3 år etter denne kunngjøring (jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3).