Klagefrist

Vedtaket kan påklages til Vestby kommune innen 18.06.2020 pr. brev til Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 144, 1541 Vestby eller benytt e-post: post@vestby.kommune.no . 

Krav om erstatning eller innløsning må sendes Vestby kommune innen 3 år etter denne kunngjøring (jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3).