Vestby sentrum_illustrasjon (2)

Vedtatt handlingsprogram og budsjett 2020-2023

Kommunestyret vedtok 9. desember 2019 handlingsprogram 2020-2023 for Vestby kommune.   

Vedtatt handlingsprogram, betalingsregulativ og befolkningsprognoser finner du digitalt her i Framsikt

Linken bør åpnes i Chrome eller Edge, ikke Explorer.
 
Ønsker du å se dokumentet i en mer tradisjonell form kan du se det her:  Vedtatt handlingsprogram 2020-2023 (.pdf)