Kommunedelplan klima og energi 2018-2029

Vedtatt – kommunedelplan for klima og energi

Vestby kommunestyre har 12.2.2018 vedtatt kommunedelplan etter plan- og bygningsloven.

Kommunedelplan for klima og energi skal være kommunens strategidokument for å redusere utslippene, effektivisere og legge om bruken av energi.

Gjennom kommunens ulike roller som myndighet, eier, innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver kan kommunen bidra betydelig til å redusere klimagassutslipp. De største utslippene i Vestby kommune kommer fra transport. Tiltakene innenfor denne sektoren må ha høy prioritet skal kommunen nå målene som er satt.

Nærmere opplysninger om planen til høyre under "mer info"

Tips en venn Skriv ut