Kommunedelplan klima og energi 2018-2029

Vedtatt – kommunedelplan for klima og energi

Vestby kommunestyre har 12.2.2018 vedtatt kommunedelplan etter plan- og bygningsloven.

Kommunedelplan for klima og energi skal være kommunens strategidokument for å redusere utslippene, effektivisere og legge om bruken av energi.

Gjennom kommunens ulike roller som myndighet, eier, innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver kan kommunen bidra betydelig til å redusere klimagassutslipp. De største utslippene i Vestby kommune kommer fra transport. Tiltakene innenfor denne sektoren må ha høy prioritet skal kommunen nå målene som er satt.

Nærmere opplysninger om planen til høyre under "mer info"