Klagefrist

Vedtaket kan påklages til Vestby kommune innen 24.07.2020.
Benytt adresse Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 144, 1541 Vestby. E-mail: post@vestby.kommune.no eller benytt selvbetjeningsportalen.